ໝາກລີ້ນໄມ້ ຝັກລະລ້ານກີບ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂດຍ: ສີທອງ ວົງພະຈັນ ຄຳວ່າ “ໝາກລີ້ນໄມ້ຝັກລະລ້ານກີບ” ຟັງແລ້ວເປັນເລື່ອງເຫຼືອເຊື່ອ ແມ່ນບໍ່? ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເກີນຈິງເດີ, ອ່ານຕໍ່ໄປ ແລ້ວທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ ແລະບາງເທື່ອທ່ານອາດສົນໃຈ ໃນການປູກຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ ໄວ້ກິນໝາກ ຫຼື ປູກໄວ້ຂາຍ ອີກດ້ວຍ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຜູ້ຂ້າເຄີຍສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້ ຈຶ່ງມີໝາກລີ້ນໄມ້ ຂາຍຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນ ວຽງຈັນ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແລະກໍລາຄາຖືກອີກດ້ວຍ ຄື 4 ຫາ 5 ຝັກຕໍ່ 10,000 ກີບ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ລາຄາຝັກລະ 5,000 ກີບ. ເມື່ອສອບຖາມໝູ່ທີ່ເປັນພໍ່ຄ້າໃນຕະຫຼາດ ກໍຮູ້ວ່າ ດຽວນີ້ມີຊາວສວນບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ ພາກັນປູກຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ເຕ້ຍ ເພື່ອເກັບໝາກຂາຍ ເປັນທຸລະກິດແລ້ວ ໂດຍຈະມີຂາຍເກືອບທຸກລະດູ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຊາວສວນຢູ່ປະເທດໄທ ປູກຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ ເປັນທຸລະກິດມາດົນແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ພັນຕົ້ນເຕ້ຍ ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ແລະເປັນໝາກດົກອີກຕ່າງຫາກ ຄື ຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄປ ຖ້າບົວລະບັດດີໆ ມັນສາມາດອອກໝາກໄດ້ເຖິງປີລະ 80 ຫາ 100 ຝັກ. ເມື່ອທ້າຍເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາ ຜູ້ຂ້າໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມສວນຂອງທ່ານນາງ ສຸພາລັກ ເຈົ້າຂອງ ສວນໄຜ່ນາຄຳ ທີ່ບ້ານ ໜອງແຄນ ເມືອງ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຊຶ່ງກໍໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນມາອີກ ຄື ດຽວນີ້ໝາກລີ້ນໄມ້ ກຳລັງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບເພິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີຈາກ ການຂາຍແກ່ນ ແລະເບ້ຍຂອງມັນ. ເພິ່ນບອກວ່າ ໝາກລີ້ນໄມ້ແກ່ທີ່ຝັກສົມບູນ ຍາວປະມານ 70 ຊັງຕີແມັດ ຈະໃຫ້ແກ່ນສຳລັບການກ້າເບ້ຍ ໄດ້ເຖິງ 500 ແກ່ນ ຊຶ່ງລູກຄ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ທີ່ຕ້ອງການແກ່ນໄປກ້າເບ້ຍເອົາເອງ ທ່ານນາງ ສຸພາລັກ ກໍຂາຍໃຫ້ໃນລາຄາແກ່ນລະ 2,000 ກີບ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໝາກລີ້ນໄມ້ແກ່ນໜ່ວຍນຶ່ງ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານກີບ. ແຕ່ຖ້າຫາກນຳໄປກ້າເປັນເບ້ຍ ກໍຈະເພີ່ມມູນຄ່າຂຶ້ນໄປອີກ ຄື ທີ່ສວນໄຜ່ນາຄຳ ແມ່ນຂາຍໃນລາຄາ ເບ້ຍລະ 15,000 ກີບ. ໃນໄລຍະປີ 2015 ທ່ານນາງ ສຸພາລັກ ເລີ່ມລົງມືປູກ ຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ພັນເຕ້ຍ 200 ຕົ້ນ ທີ່ຊື້ມາຈາກຈັງຫວັດ ສີສະເກດ ປະເທດໄທ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ພວກມັກໃຫ້ໝາກຫຼາຍແລ້ວ ແລະສິ່ງທີ່ເພິ່ນເນັ້ນໜັກໃນການຫາລາຍໄດ້ ກໍຄື ການຂາຍແກ່ນແກ່ ແລະການກ້າເບ້້ຍຂາຍນັ້ນເອງ. ເພິ່ນ ບອກວ່າ: ການປູກຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ ແມ່ນມີທັງການຊຳຮາກ ແລະການກ້າແກ່ນ, ແຕ່ການປູກດ້ວຍແກ່ນຈະດີກວ່າ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຊຳແກ່ນ 2 ອາທິດ (ຈະງອກຂຶ້ນປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ) ດ້ວຍການນຳແກ່ນໄປຊຳໃສ່ເປືອກໝາກພ້າວບົດແຊ່ນຳ້, ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ນຳໄປໃສ່ເບົ້າຖົງຢາງ (ດິນ-ແກບເຜົາ-ຝຸ່ນຄອກ) ອີກ 3-4 ເດືອນ ຈຶ່ງສາມາດປູກໄດ້. ສ່ວນວິທີການເພາະຊຳດ້ວຍຮາກ (ຂໍ້ມູນຈາກ ອິນເຕີເນັດ) ກໍຄື ນຳເອົາຮາກຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ ທີ່ຂຸດຂຶ້ນມາ ຕັດເປັນທ່ອນ ຍາວປະມານ 2 ຂໍ້ມື ປັກຊຳລົງໃນດິນທີ່ກຽມໄວ້, ຖ້າຫາກມີຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດແບ່ງເຄິ່ງປັກຊຳໄດ້. ຫຼັງຈາກປັກຊຳປະມານ 15-20 ມື້ ມັນກໍຈະແຕກໜໍ່, ລໍຖ້າອີກ 3-4 ເດືອນ ກໍສາມາດນຳໄປປູກໄດ້. ວິທີການປູກ ແມ່ນຄືກັບການປູກຕົ້ມໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ ຄື ຂຸດຂຸມກວ້າງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ, ເລິກ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃສ່ປຸຍຄອກຮອງກົ້ນຂຸມ. ສ່ວນການບຳລຸງຮັກສາ ກໍບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະຖືວ່າ ມີສັດຕູພືດໜ້ອຍ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສີດຢາຂ້າແມງໄມ້, ເປັນພືດທີ່ບໍ່ເກະກະ ແລະ ທົນແລ້ງໄດ້ດີ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກຢ່່າງນຶ່ງກໍຄື ມີນັກວິຊາການຄົນໄທທ່ານນຶ່ງ ທີ່ບອກໄວ້ໃນ youtube ວ່າ ຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ ບໍ່ມັກປຸຍເຄມີ ວ່າຊັ້ນ. ຕົ້ນໝາກລີ້ນໄມ້ເຕ້ຍ ມີຄວາມສູງສຸດ ປະມານ 5 ແມັດ, ປູກໄດ້ 14 ເດືອນ ມັນກໍອອກດອກ ໃຫ້ໝາກແລ້ວ ແລະມີອາຍຸຢືນເຖິງ 30 ປີ. ຖ້າທ່ານຈະໃຫ້ມັນອອກຝັກນອກລະດູ ກໍຕ້ອງບົວລະບັດ ຄື ຫົດນຳ້ໃຫ້ຊຸ່ມເລື້ອຍໆ, ໃສ່ປຸຍໝັກ ແລະ ປຸຍຄອກ ມັນກໍຈະອອກດອກ ແລະໝາກຕະຫຼອດປີ. ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານໃນເວບໄຊຕ່າງໆຂອງໄທ ຫຼື ຈະເບິ່ງໃນ youtube ກໍໄດ້. ສັບພະຄຸນຂອງລີ້ນໄມ້: - ຮາກ: ມີຣົດຝາດເຢັນ, ຂົມເລັກໜ້ອຍ ໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງທາດ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງແກ້ອາການຖອກທ້ອງ, ທ້ອງບິດ. - ໃຊ້ທັງ ຮາກ-ໃບ-ດອກ-ໝາກ-ຕົ້ນ ລວມກັນ ຈະມີຣົດຝາດເຢັນ ເຮັດໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວ, ແກ້ອັກເສບບວມ, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ບຳລຸງທາດ. - ຝັກອ່ອນ: ຈະກິນດິບ ຫຼື ສຸກ ກໍໄດ້ ຊ່ວຍໃນການຂັບພາຍລົມ, ບຳລຸງທາດ. - ແກ່ນ: ໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍໃຫ້ຖ່າຍງ່າຍ, ແກ່ນແກ່ ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄອ ແລະຂັບຂີ້ກະເທີ່ໄດ້. - ເປືອກຕົ້ນ: ຣົດຝາດເຢັນ ແລະຂົມເລັກໜ້ອຍ ເປັນຢາເຮັດໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວ, ບຳລຸງເລືອດ, ແກ້ອາການເຈັບຄໍ ແລະແກ້ອາການແໜ້ນທ້ອງ. - ເປືອກຕົ້ນສົດ ຕຳປະສົມກັບນຳ້ສົ້ມ ທີ່ໄດ້ຈາກຮັງມົດແດງ ນຳມາກິນເພື່ອເປັນຢາຂັບລົດໃນລຳໄສ້, ແກ້ແໜ້ນທ້ອງ ແລະອາການຮາກບໍ່ເຊົາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະບຳລຸງເລືອດ. ​.
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ລະວັງ ໄວຣັດ ຄອມພິວເຕີ

    ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນໄພເຖິງບັນດາກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລ ...

img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດ

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ກອງທັບຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 3 ມີນານີ້ ທີ່ ບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດ ຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive