ວຽກງານ 15 ຈຸດສຸມ ຂອງລັດຖະບານ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ໄດ້ຖະແຫລງ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນເມສາ ວ່າ: ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ວາງ 15 ວຽກຈຸດສຸມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ນີ້. 1. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນສັງຄົມ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້ 2. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາແຫລມເກົາຫລີ, ຄວາມຂັດແຍງຢູ່ຊີລີ, ຕາເວັນອອກກາງ, ເອີລົບ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີການວິເຄາະວິໄຈ ຢ່າງລະອຽດ, ເລີກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າອ່ຽງຜົນກະທົບ ເພື່ອມີການແລກປ່ຽນທັດສະນະ ກັບປະເທດເພື່ອນມິດ ກະກຽມທັດສະນະ ແລະ ມີມາດຕະການ ທີ່ເໝາະສົມ 3. ປັບປຸງບັນດາເອກະສານ ລວມທັງ ຮ່າງກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ຈະນໍາສະເໜີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ເມສາ ຫາ 18 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້. ພ້ອມນີ້ ກໍໃຫ້ກະກຽມຕອບຄໍາຊັກຖາມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຖືກກັບຄວາມຈິງ, 4. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງກົນໄກ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຖານລາຍຮັບ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້ລາຍງານຜົນການລົງເກັບກໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຊາບ ແລະ ມີທິດຊີ້ນໍາ. ເອົາໃຈໃສ່ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາເມືອງ ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນການ 5. ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ ໃນນັ້ນລວມເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການເງິນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຕົກເຂົ້າ ໃນການຫລອກລວງ 6. ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກ ປະຕູດຽວໃຫ້ໂລ່ງລ່ຽນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ຄ່ອງຕົວ ເພື່ອດຶງດູດເງິນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 7. ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ໂດຍໃຫ້ມີການເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີ ການຕິດຕາມ-ກວດກາສິນເຊື່ອ ຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນ ຄວ້າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 8. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດ, ລົງກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕິດແທດຕົວຈິງ, ແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນ ຄ້າຕາມລຳພັງໃຈ. ຖ້າກໍລະນີມີການລະເມີດແມ່ນ ໃຫ້ມີວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈັດຕະຫລາດນັດ ສົ່ງເສີມສິນຄ້າໂອດ໋ອບ ໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ເຮັດເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ຄວາມສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ 9. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ການປະມູນຂາຍຂາຍໄມ້ ໃຫ້ແລ້ວໄວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສູນເສຍ ຊັບພະຍາກອນ ໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ພ້ອມນີ້ ກໍ່ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອື່ນໆ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະການການພະນັນ ຫລື ຕູ້ເກມ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 10. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບ ດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນຮັບຊາບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງ ໃຫ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງຕົວ ແລະ ປ້ອງກັນ ພ້ອມທັງ ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມື ກັບເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນອັກຄີໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຢ່າງທັນການ ພ້ອມທັງລາຍງານ ສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ ເປັນປະຈໍາໃຫ້ ລັດຖະບານຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ 11. ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການປູກ ເຂົ້ານາແຊງ, ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສັດນ້ອຍ ແບບເປັນຟາມ ໃຫ້ເປັນຂະບວນ ຟົດຟື້ນ, ສືບຕໍ່ສົ່ງພະນັກງານ ເຕັກນິກວິຊາການລົງໄປແນະນໍາ ຊາວກະສິກອນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຮູ້ປູກຮູ້ລ້ຽງຖືກວິທີ ເພື່ອສາມາດຮັບປະກັນ ໄດ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ອາຫານ ໃຫ້ສັງຄົມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີສ່ວນເຫລືອເພື່ອແຮໄວ້ ແລະ ສົ່ງຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ 12. ສືບຕໍ່ກະກຽມຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງການນຳ ພັກ-ລັດ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະເດີນທາງມາ ຢ້ຽມຢາມລາວ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30 ທີ່ມະນີລາປະເທດ ຟີລິບປິນ, ກະກຽມການຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ປະເທດ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ພະນົມເປັນ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສາກົນ 1 ເສັ້ນ 1 ແລວທາງ ທີ່ ສປ ຈີນ ຂອງປະທານປະເທດ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາຄັນອື່ນໆ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 13. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ ຕາມລະດູການ, ສານປົນເປື້ອນໃນອາຫານ, ວຽກງານບໍລິການປິ່ນປົວ ຄົນເຈັບທີ່ໄປໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ດີ ແລະ ຖືສໍາຄັນວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ. ​.
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ລະວັງ ໄວຣັດ ຄອມພິວເຕີ

    ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນໄພເຖິງບັນດາກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລ ...

img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດ

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ກອງທັບຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 3 ມີນານີ້ ທີ່ ບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດ ຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive