ລັດຖະບານ ຈະເຮັດແທ້ກັບຜູ້ບໍ່ຕິດລາຄາເປັນເງິນກີບ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມດຳລັດ 474/ນຍ ລົງວັນທີ່ 18 ພະຈິກ2010 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ,ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍສະເພາະພະແນກຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ກົມການຄ້າພາຍໃນ ຈະເຮັດແທ້ທໍາຈິງກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຊາວຄ້າຂາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ບໍ່ຕິດລາຄາສິນຄ້າ ແລະຄ່າບໍລິການເປັນເງິນກີບ. ທ່ານ ນັນຕາ ສານຸວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ: ຖ້າບຸກຄົນໃດທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດ ບຸກຄົນນັ້ນ ຈະຖືກປັບໃຫມ ເລີ່ມແຕ່ 500,000 ກີບ ຫາ ລ້ານກີບ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມດໍາລັດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ເຮັດຫນັງສືແຈ້ງການສະບັບເລກທີ່ 0004/ອຄ.ກພພນ ລົງວັນທີ່ 4 ມັງກອນ 2017 ໂດຍລະບຸ ວ່າ ນັບແຕ່ມື້ອອກແຈ້ງການເປັນຕົ້ນໄປ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຊາວຄ້າຂາຍ ຕະຫຼອດຮອດຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕ້ອງໄດ້ສະແດງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການເປັນເງິນກີບ. ການຕິດປ້າຍລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນງ່າຍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້. ທ່ານ ນັນຕາ ບອກຕື່ມ ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ໆ ພາຍໃນ 5 ຕົວເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ໃນໄລຍະທໍາອິດ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກພະແນກການຄ້າ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳນີ້ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດບອກຕໍ່ໃຫ້ຊາວຄ້າຂາຍໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນເອງ. ທາງພາກລັດ ມີການລະບຸລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງສະແດງລາຄາເປັນເງິນກີບອອກເປັນຫມວດໆ ຄື: ໝວດສິນຄ້າສະບຽງອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ 36 ລາຍການ, ຫມວດເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ 24 ລາຍການ, ຫມວດເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ 24 ລາຍການ, ຫມວດ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ 25 ລາຍການ, ຫມວດ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນ 24 ລາຍການ, ຫມວດຍານຍົນ ແລະ ອຸປະກອນ 10ລາຍການ, ຫມວດເຄື່ອງຮັບໃຊ້ກະສິກຳ 11 ລາຍການ, ຫມວດເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ 11 ລາຍການ ແລະ ຫມວດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ 4 ລາຍການ ຊຶ່ງລວມສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງສະແດງລາຄາເປັນເງິນກີບທັງຫມົດ ມີ ເກືອບ 200 ລາຍການ ໃນ 9 ໝວດ. ນອກນັ້ນຍັງມີ 45 ລາຍການ ດ້ານການບໍລິການທີ່ຜູ້ປະກອບການການຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດລາຄາ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າທັງຫມົດກໍຕ້ອງໄດ້ຕິດສະຫຼາກບອກເປັນພາສາລາວ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ທ່ານ ນັນຕາ ສານຸວົງ ຍັງກ່າວຕື່ມ ວ່າ: ຫຼັງຈາກການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນແລ້ວ ໃນຕໍ່ໜ້າຈະໃຫ້ບັນດາພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດນິຕິກຳນີ້ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ທ່ານ ນັນຕາ ຍັງຝາກເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກຕື່ມ ວ່າ: ຫຼັງຈາກນີ້ ຖ້າຫາກຜູ້ບໍລິໂພກທ່ານໃດຮູ້ ວ່າຕົນເອງຖືກໂກງລາຄາສິນຄ້າ ຫຼື ຮູ້ວ່າຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທຳຈາກການຊື້ສິນຄ້າ ກໍສາມາດຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ ທີ່ຫມາຍເລກ 1510 ໃນໂມງລາຊະການ. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບອິດທິພົນ ຈາກເງິນບາດໄທ ແລະ ເງິນໂດລາສະຫະລັດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະຊຸດຜ່ານມາ ກໍພະຍາຍາມວາງມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອກະຕຸ້ນຄົນລາວ ໃຫ້ພາກັນຫັນມາໃຊ້ເງິນກີບ ແຕ່ເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າ ບໍ່ສໍາເລັດຜົນ ເພາະວ່າ ຕົ້ນເຫດທີ່ພາໃຫ້ຄົນຖືເບົາຕໍ່ການໃຊ້ເງິນກີບ ກໍ່ຄື: 1) ມາດຕະການເກືອດຫ້າມຂອງລັດ ບໍ່ມີຄວາມຮັດກຸມ ຂາດເຈົ້າຫນ້າທີ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວເປັນເຈົ້າການໃນຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ຂາດການຕິດຕາມຈາກຂັ້ນເທິງ, 2) ເສດຖະກິດຂອງປະເທດມີການຊື້ຫຼາຍກວ່າຂາຍ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍ, 3) ທະນາຄານບໍ່ສາມາດສະຫນອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄ້າ ແລະ 4) ປະຊາຊົນລາວບໍ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວຕໍ່ຄວາມເປັນເຈົ້າການສ້າງສະຖຽນລະພາບໃຫ້ຄ່າເງິນລາວ. ສິ່ງທີ່ເປັນຫຼັກຖານຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວບໍ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວຕໍ່ຄວາມເປັນເຈົ້າການສ້າງສະຖຽນລະພາບໃຫ້ຄ່າເງິນລາວ ກໍ່ຄື ປະຊາຊົນລາວ ປະກາດຂາຍດິນ ເປັນສະກຸນເງິນບາດໄທ ທັງໆທີ່ດິນບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າຂາເຂົ້າ ເພາະບໍ່ໄດ້ຊື້ມາຈາກປະເທດໃດ. ຄ່າສາວບໍລິການລີ້ລັບ ກໍ່ຍັງເອີ້ນລາຄາເປັນສະກຸນເງິນບາດ ອິອິອິ... ​.
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ລະວັງ ໄວຣັດ ຄອມພິວເຕີ

    ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນໄພເຖິງບັນດາກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລ ...

img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດ

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ກອງທັບຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 3 ມີນານີ້ ທີ່ ບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດ ຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive